SERISU TV
шууд үз
+13
Atypical | 2-р бүлэг
Сэм хүүгийн бусдын л адил байх гэсэн эрмэлзэл, гэр бүлийн утга учрыг хоёрдугаар бүлгээс хүлээн авч үзээрэй.