SERISU TV
шууд үз
+16
Skins | 1-р бүлэг
Баруун Англид амьдрах өсвөр насны хүүхдүүдийн коллеж дахь 2 жилийн амьдралынх нь өдөр тутмын үйл явдлыг харуулдаг бөгөөд өсвөр насны, инээдмийн, драма төрлийн цуврал юм. Учир нь олдохгүй гэр бүлийн маргаантай харилцаа, сэтгэцийн өвчин, өсвөр үеийнхний бэлгийн хүсэл, хүйсийн чиг баримжаа, мансууруулах бодис, үхэл, дарамт шахалт гэх зэрэг бүхий л сэдвийг хөндсөн байна. Мөн ангиудаа дүрийнхээ нэрээр нэрлэдэг учир нь тухайн дүрийнхээ амьдралыг илүү харуулж тодотгож өгдөгт оршино.