SERISU TV
шууд үз
+18
American Horror Story | Murder House
Хармоны гэр бүлийнхэн шинэ амьдрал хайж Лос Анжелест ирснээр киноны үйл явдал эхэлнэ. Аллагын байшинд ирсэн гэр бүл бүхэн нөгөө ертөнц рүү оддог гэж тэмдэглэгдсэн байх бөгөөд Хармоныхон амьд гарч чадах болов уу?