SERISU TV
шууд үз
+14
Batman Begins
Брюс Вэйн Бэтмэн болох замналынхаа эхлэлийг Ра'с Ал Гүлийн "Сүүдрийн Нийгэмлэгт" нэгдсэнээр тавих бөгөөд түүнийг Готам хотод эргэн ирэх үед СкэйрКрөв гэх заналт дайсан нь гарч ирнэ.