SERISU TV
шууд үз
+14
The Dark Knight
Галзуугаараа алдартай Жокер Готам хотод үймээн тарихаар эргэн ирнэ. Тус байдалтай тэмцэхийн тулд Харанхуйн хүлэг баатар маань бас нэг төрлийн сэтгэцийн болон биеийн хүчний сорилтуудтай тулгарна.